Жол қосу1-10 дан 151


Нәтижелері:

1

Авторефераттар


Системные преобразования межбюджетных отношений в Казахстане (на примере местного бюджета Мангистауской области)

Авторы: Абдешов, Даулен Дорал - улы

2

Авторефераттар


Формирование и развитие рыночной системы ценообразования на продукцию предприятий перерабатывающей сферы АПК Казахстана (на материалах Мангистауской области)

Авторы: Сухова, Галина Серафимовна

3

Авторефераттар


Денсаулық сақтау саласын басқарудың ұйымдастырушылық-экономикалық механизмін жетілдіру (ОҚО мысалында)

Авторы: Тайбек, Жазира Қойшыманқызы

4

Авторефераттар


Гигиеническая оценка состояния окружающей среды и здоровья населения региона нефтегазового комплекса Мангистауской области

Авторы: Утесинов, Бекмурат Бухарович

5

Авторефераттар


Оптимизация транспортно-логистической цепи поставок грузов (на примере порта Актау)

Авторы: Чажабаева, Маржан Маликовна

6

Авторефераттар


Тұрғын үй нарығының даму жағдайы (Маңғыстау облысы материалында)

Авторы: Қонысбаева, Айымжан Айтуаровна

Зерттеудің мақсаты тұрғын үй нарығындағы субъектілер мен объектілердің қызмет етуіндегі қиыншылықтар, кемшіліктердің анықталуы негізінде тұрғын үй нарығын әрі қарай жетілдіре отырып, дамытудың экономикалық механизімін әзірлеу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

7

Авторефераттар


Жылқы тұқымдарының ұрығын сақтау мен сұйылту орталарын жетілдіру

Авторы: Тугельбаева, Айнакул Кенесбайқызы

Зерттеудің негізгі мақсаты жылқы шаруашылығында қолдан ұрықтандыру технологиясын жетілдіруде ұрықтап әбден қатыруда хитозан сукцинатын синтетикалық ортада пайдалану арқылы ұрық сапасын сақтап, ұрық микрофлорасын арттыруда, асыл тұқымды айғыр ұрығының доза шығымы мен биенің ұрықтануына әсерін анықтау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

8

Авторефераттар


Разработка гелиотехнологии разогрева и сбора амбарной нефти (на примере "Узень" Мангистауской области)

Авторы: Юнусов, Нусратулла Хайрулович

Цель работы: разработать экологически эффективную энергосберегающую гелиотехнологию разогрева и сбора амбарной нефти

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

9

Авторефераттар


Повышение эффективности экономического роста (на материалах Мангистауской области)

Авторы: Жанбырбаева, Саним Мамановна

Предметом исследования являются процессы экономического роста и факторы, влияющие на повышение его эффективности

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

10

Авторефераттар


Асқар Тоқмағамбетов шығармаларындағы заман шындығы (кейіпкер және көркемдік жинақтау)

Авторы: Дауренбаева, Айсулу Алиповна

Диссертациялық жұмыстың мақсаты - Асқар Тоқмағамбетовтың шығармашылығы, оның қалыптасу, кемелдену кезеңдерін, поэзиясына негізгі арқау еткен тақырыптарды игерудегі мүмкіндігі мен ізденістерін, жетістіктерін бүгінгі күн тұрғысынан зерделеу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
1-10 дан 151

Іздеу нәтижелерін нақтылау